Odpočtové protokoly

Vzhľadom na obmedzenia súvisiace s pandémiou sa odpočty meračov nebudú vykonávať tak ako obvykle. Preto si Vás dovoľujeme požiadať o odpočítanie meračov a zaslanie stavov meračov vo Vašom byte správcovi.