Odpočtový protokol Vody

Ako vykonať odpočet

Máte 2 možnosti:

  1. vytlačit si tlačivo odpočtového protokolu, vypísať podľa pokynov na protokole a odoslať
  2. vyplniť protokol priamo v nasledujúcom formulári:

Vlastník bytu (aj keď máte byt v prenájme, uvádzajte iba meno vlastníka bytu)


Vodomer odčítajte zľava, desatinné miesta nie sú pre odpočet potrebné - sú spravidla v okienku inej farby ako celé m3.

Údaje píšte pre každý merač do stĺpca pod seba
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6