Kontaktné informácie

BYTEX Slovensko s.r.o.

Čárskeho 7
040 01  Košice
STRÁNKOVÉ HODINY
Pondelok 800 – 1200 1300 – 1530
Streda 800 – 1200 1300 – 1630
Piatok 800 – 1200 1300 – 1500
AUTOMATICKÁ ÚSTREDŇA
phone 055/729 76 71, 72
FIREMNÁ E-MAILOVÁ SCHRÁNKA

Voľby automatickej ústredne

Voľba č. 1 – Poruchy na spoločných zaradeniach domu, obnova bytového domu, problémy súvisiace s prevádzkou domu
Voľba č. 2 – Predpisy zálohových platieb, evidované platby a nedoplatky, počet osôb v byte, zmena vlastníkov
Voľba č. 3 – Odpočty/stavy meračov, reklamácie vyúčtovaných nákladov, čerpanie/zostatok fondu opráv bytového domu
Voľba č. 4 – Pracovné dohody, mzdová a účtovná agenda bytových domov

Priame linky

Dôležité telefónne čísla

Havarijná služba
Poruchy
Poruchy výťahov

Nájdete nás

Napíšte nám