Odpočtový protokol PRVN

Ako vykonať odpočet

Máte 3 možnosti:

  1. vyplniť a zaslať odpočtový protokol, ktorý Vám bude doručený do Vašej poštovej schránky
  2. vytlačit si tlačivo odpočtového protokolu, vypísať podľa pokynov na protokole a odoslať
    najneskôr do 19. 3. 2021
  3. vyplniť protokol priamo v nasledujúcom formulári:

Vlastník bytu (aj keď máte byt v prenájme, uvádzajte iba meno vlastníka bytu)

Postup odpočtu:

  1. napísať číslo merača, ktoré sa väčšinou nachádza na vonkajšom kryte merača - niektoré typy meračov zobrazujú čísla meračov medzi údajmi na displeji - vzor pre merač na Vašich radiátoroch nájdete na tlačive v prvom stĺpci tabuľky.
  2. opísať všetky údaje presne tak, ako idú za sebou - údaje sa na meračoch zobrazujú cyklicky tj. stále dookola.
    Ak na displeji svieti Err, prípadne je displej prázdny, napíšte pod číslo merača slovo „vadný”

Údaje z displeja píšte pre každý merač do stĺpca pod seba
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10