Spoločnosť Bytex Slovensko s.r.o bola založená v roku 1997 ľuďmi, ktorí sa problematike správy bytov venovali od roku 1993, v spoločnosti SUSOFT, aplikačný softvér, ako vývojári softvérového riešenia a poradcovia pre vyúčtovanie a ekonomiku správcovských firiem a bytových podnikov.

Analytik a programátor, ktorý chce vyvinúť takýto informačný systém musí vniknúť do tejto problematiky snáď viac ako pracovník – užívateľ systému. To nás viedlo k založeniu jednej z prvých súkromných správcovských spoločností „Bytex Slovensko s.r.o.” Náš prvý dom sme začali spravovať v auguste v roku 1997. V súčasnosti spravujeme viac ako 5000 bytov.

IT oddelenie našej firmy vyvinulo softvér pre viacero pracovných oblastí. V súčasnosti sme sa však zamerali len na oblasť správy bytov a nebytových priestorov a vývoj aplikácie pre stomatologické ambulancie, kde sme získali všetky potrebné certifikáty NCZI.